Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i rozdzieleniu w siedzibie Zamawiającego ciepłych posiłków dla uczniów

2014-08-18

                                                                                                                                                                                             

REJESTR UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ

2014-04-15

REJESTR UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ
ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 • Uchwała Nr 1/10/11 z dnia 25.05.2010 r. Regulamin Rady Pedagogicznej

 • Uchwała Nr 2/10/11 z dnia 25.08.2010 r. Organizacja roku szkolnego 2010/2011

 • Uchwała Nr 3/10/11 z dnia 16.11.2010 r. Projekt Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Warzycach

 • Uchwała Nr 4/10/11 z dnia 13.01.2011 r. Klasyfikacja śródroczna uczniów Szkoły Podstawowej .

 • Uchwała Nr 5/10/11 z dnia 13.01.2011 r. Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznego Gimnazjum .

 • Uchwała Nr 6/10/11 z dnia 28.04.2011 r. Opinia na temat projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2011/2012

 • Uchwała Nr 7/10/11 z dnia 28.04.2011 r. Opinia na temat projektu organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

 • Uchwała Nr 8/10/11 z dnia 16.06.2011 r. Zatwierdzenie wyników promocji uczniów Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2010/2011

 • Uchwała Nr 9/10/11 z dnia 16.06.2011 r. Zatwierdzenie wyników promocji uczniów Publicznego Gimnazjum za rok szkolny 2010/2011

   

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i rozdzieleniu w siedzibie Zamawiającego ciepłych posiłków dla uczniów

2013-08-23

Statut Zespołu Szkół w Warzycach

2012-09-04

Zasady pracy świetlicy szkolnej

2012-09-04